Hakkında

Prof.Dr. Can GÖNEN, 1976 yılında Ankara’da doğmuştur. Tıp Fakültesi eğitimini 1993-1999 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1999-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda asistan olarak çalışmış ve İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında Norveç Oslo Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi’nde kanser genetiği konusunda çalışmıştır. 2004 yılında İç Hastalıkları Uzmanlığı ünvanını almıştır.

2004-2007 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda gastroenteroloji alanında üst uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2007-2010 yılları arasında mecburi hizmet ve askerlik görevlerini Kütahya Devlet Hastanesi ve Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi’nde yerine getirmiştir.

2010 yılında Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği Yurtdışı Burs programını kazanarak Danimarka Kopenhag Üniversitesi Gentofte Hastanesi’nde endoskopik ultrasonografi ve ERCP eğitimi almıştır. Bu merkezde günümüzde endoskopik ultrasonografide örnek alınmasını sağlayan teknolojiyi bulan ve geliştiren Prof Peter Vilman ile birlikte çalışmıştır.

2010 yılında TC Sağlık Bakanlığı Şef Yardımcılığı Sınavı ile İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Şef Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2011 yılında Gastroenteroloji alanında Doçent olmuştur. 2011-2018 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Ünitesinde çalışmaya başlamıştır.

2016 yılında Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği Yurtdışı Burs programını ikinci kez kazanarak Brüksel Saint Luc Hastanesi’nde endoskopik submukozal disseksiyon (ESD) ve POEM eğitimlerini almıştır. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri Johns Hopkins Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü’nde endoskopik obezite tedavisi (endoskopik sleeve gastroplasti) ve ileri endoskopik işlemler (POEM, EUS, ERCP, EUS-GE) konularında çalışmalarda bulunmuştur. 2021 yılında Profesör ünvanını almıştır.

Çok sayıda gastroenteroloji uzmanı ve öğretim üyesi yetiştiren Prof.Dr. Can GÖNEN’in 50’den fazla yurtdışı ve yurtiçi makalesi, 100’den fazla yurtdışı ve yurtiçi bildirisi, kitap bölüm yazarlıkları ve çevirileri bulunmaktadır. Çok sayıda bilimsel toplantı, kongre ve çalıştayda davetli konuşmacı, eğitici, oturum başkanı veya düzenleyici olarak görev almıştır.

Prof.Dr. Can GÖNEN’in araştırmaları iki alanda yoğunlaşmış olup bunlar; ileri endoskopik girişimler ve inflamatuar barsak hastalıkları tedavileridir. İnflamatuar barsak hastalıları (Crohn Hastalığı ve ülseratif kolit) alanında Dünya’da geliştirilmekte olan ve hastalar için umut olabilecek tedavilerin, Dünya ile eş zamanlı olarak Ülkemiz’de yürütülmekte olan protokollerinin ana araştırıcısı veya koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Avrupa Gastroenteroloji Board sahibidir. Türk Gastroenteroloji Derneği Akreditasyon Kurulu üyesi olup Ülkemizde gastroenteroloji alanındaki tanı ve tedavi süreçlerinin Dünya standardları düzeyinde olması ve ultrasonografi kullanımının yaygınlaştırılması konularında calışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.